ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ


Μόνιμος  προβληματισμός των γονέων που τα παιδιά τους φοιτούν στο νηπιαγωγείο: «Είναι έτοιμο το παιδί μου να πάει  πρώτη Δημοτικού»; Και εδώ έρχονται έρευνες, θεωρίες γύρω από τα αναπτυξιακά στάδια ενός παιδιού και της μετάβασης του από την προσχολική ηλικία στην σχολική.

Για την ομαλή σχολική ένταξη, ένα παιδί πρέπει να έχει κατακτήσει:

 • Βασικά χρώματα και σχήματα
 • Έννοιες μεγεθών, χώρου, χρόνου
 • Προγραφικές δεξιότητες
 • Οπτικές δεξιότητες (αντίληψη όμοιου – διαφορετικού)
 • Ακουστικές δεξιότητες (αναγνώριση και διάκριση ήχων)
 • Προμαθηματικές έννοιες (αντίληψη ποσοτήτων, αρίθμηση)
 • Δεξιότητες προφορικού λόγου (φωνολογική ενημερότητα, αφήγηση)
 • Συμβολικό παιχνίδι
 • Ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης
 • Ικανοποιητικό επίπεδο συγκέντρωσης
 • Κοινωνικές δεξιότητες

Στο κέντρο «Ψυχ…Αγωγείν» υπάρχει η δυνατότητα αν ένα παιδί φοιτά στο νηπιαγωγείο, να ενταχθεί στην ομάδα σχολικής ετοιμότητας. Πρόκειται για μία ομάδα παιδιών μέχρι πέντε σε αριθμό, που με παιχνιώδη τρόπο μαθαίνουν τα γραμματάκια, τις φωνούλες, τους αριθμούς και προετοιμάζονται κατάλληλα για την Α’ Δημοτικού. Το κόστος συμμετοχής είναι χαμηλό ώστε όλοι οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής του παιδιού τους σ’ αυτή την ομάδα. Η ομάδα απευθύνεται σε ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα παιδιά, με την προϋπόθεση ότι φοιτούν στο νηπιαγωγείο. Το υλικό προσχολικής προετοιμασίας του προγράμματος είναι προσεκτικά επιλεγμένο, ευχάριστο για τα παιδιά ευέλικτο στην εφαρμογή του και προσφέρεται κυρίως για να εκπαιδεύσει αλλά και για να αξιολογήσει τα παιδιά σε τομείς δεξιοτήτων, καθοριστικών για τη σχολική ετοιμότητα.

 

Ομάδα-Σχολικής-Ετοιμότητας