ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Το κέντρο «Ψυχ…Αγωγείν» έχει ως στόχο τη σωστή διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, τη θεραπευτική παρέμβαση σε προβλήματα ομιλίας, λόγου και γραφής, την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και της οικογένειας, καθώς και την επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σπίτι και στο σχολείο. Παρέχει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιολόγησης πολλών προσώπων και διαφορετικών ειδικοτήτων οι οποίοι εξασφαλίζουν μια αρτιότερη, πολυδιάστατη και πιο ασφαλή εκτίμηση. Τα αποτελέσματα της Αναλυτικής Αξιολόγησης παραδίδονται γραπτώς, περιλαμβάνουν όλους τους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού και συμπληρώνονται με τις προτάσεις και τις υποδείξεις της ομάδας αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τις εξατομικευμένες δυσκολίες του παιδιού, δημιουργείται ένα πρόγραμμα αποκατάστασης με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείται επανέλεγχος και διαφοροποίηση των στόχων του πλάνου ανάπτυξης ανάλογα με την πρόοδο και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του. Τέλος, γίνονται προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς, με στόχο την ανάλυση του προγράμματος που έχει εκπονηθεί, καθώς και ανάλυση του βαθμού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Δείτε περισσότερα για τις Υπηρεσίες μας

 

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ  ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

πεδυ