Κορωνιού Στέλλα | Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Η Κορωνιού Στέλλα είναι κάτοχος του πτυχίου του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος. Τη δεδομένη στιγμή είναι ειδικευόμενη στη συστημική- οικογενειακή ψυχοθεραπεία του ιδιωτικού ψυχοθεραπευτικού κέντρου Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.Σ. Έχει λάβει εκπαίδευση στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων νοημοσύνης (WISC) και προβολικών τέστ (T.A.T) σε παιδιά και ενηλίκους.Έλαβε συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: “Η διερεύνηση της συμβολής γνωστικών,γλωσσικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στην παραγωγή γραπτού λόγου/γραφή σε παιδιά με τυπική και μη τυπική γλωσσική ανάπτυξη”. Έλαβε συμμετοχή στην διεξαγωγή του παρεμβατικού προγράμματος “ Πρόγραμμα για την ενίσχυση του κινήτρου για τη διακοπή καπνίσματος σε έφηβους καπνιστές”μέσω του Κέντρου Πρόληψης “ΠΥΞΙΔΑ” και του Κέντρου πρόληψης “ΠΡΟΝΟΗ”.Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια που αφορούν στην κλινική, γνωσιακή,αναπτυξιακή και σχολική ψυχολογία.

Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση και εθελοντική εργασία στο Κέντρο πρόληψης Γλυφάδας ως ψυχολόγος παιδιών και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και πραγματοποίηση δράσεων σε σχολικά πλαίσια.Επίσης εργάστηκε σε Εργαστήρι Δημιουργικής απασχόλησης και Φύλαξης  παιδιών.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας: 

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα  Παιδοψυχολογικής υποστήριξης