Γκαγκάρας Χαράλαμπος – Λογοθεραπευτής


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γκαγκάρας Χαράλαμπος είναι απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος (Πάτρα) και είναι εν ενεργεία λογοθεραπευτής εδώ και 2 χρόνια. Η κλινική του άσκηση έλαβε χώρα σε νηπιαγωγείο, σε δημοτικό σχολείο και σε νοσοκομείο και η πρακτική του άσκηση πραγματοποιήθηκε σε κέντρο ειδικών θεραπειών. Η πτυχιακή του εργασία με τίτλο « Παραγωγή ελληνικών φωνημάτων από ενήλικες μετανάστες με μητρική γλώσσα Αραβικά ή Farsi (Περσικά) (Greek Language Phoneme Production of Adult Migrants With Farsi or Arabic as a Native Language) » έχει δημοσιευτεί στο συνέδριο American Speech – Language – Hearing Association (ASHA) το Νοέμβριο του 2018. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τον αυτισμό όπως το « FLOORTIME: The Greenspan Approach » και « Επιστημονική Ημερίδα με θέμα Αυτισμός και Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος » καθώς επίσης και το « Λεκτική Δυσπραξία & SIMATA ». Στα χρόνια εργασίας του έχει ασχοληθεί με αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, ΔΕΠ-Υ, αυτισμό και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομο DOWN, μαθησιακές δυσκολίες, με προκλητική / εναντιωματική συμπεριφορά και με SLI (ειδική γλωσσική διαταραχή). Επιπροσθέτως έχει ασχοληθεί με ενήλικες που έχουν υποστεί εγκεφαλικό, στον τομέα της κατάποσης, της ομιλίας και των γνωστικών δεξιοτήτων. Εδώ και 2 χρόνια απασχολείται ως παράλληλη στήριξη – συνοδός σε παιδιά με ΔΑΦ (δημοτικού σχολείου) και τέλος έχει υπάρξει υπεύθυνος σε ομάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας: 

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα Λογοθεραπείας