ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


Πως πραγματοποιείται η αξιολόγηση;

Στο Κέντρο «Ψυχ…Αγωγείν» χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα διεθνών δοκιμασμένων και αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων για την αξιόπιστη εκτίμηση συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. κατάθλιψη, άγχος, φοβίες), για τον έγκυρο και αξιόπιστο εντοπισμό νοητικών ικανοτήτων και ελλείψεων (π.χ. νοητική υστέρηση, αλλά και εντοπισμό παιδιών με υψηλές νοητικές δυνατότητες (highability), για την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία) καθώς και για των πρώιμο εντοπισμό πιθανών λογοθεραπευτικών και εργοθεραπευτικών ελλείψεων.

Ψυχομετρικά εργαλεία

Τα ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι αξιόπιστα και έγκυρα, μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα στα ελληνικά και σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Παράλληλα, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή χρησιμοποιούνται άτυπα αξιολογητικά εργαλεία ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το κάθε παιδί.

Ποια είναι τα σταθμισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται;

 • Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Αναγνωστικών Δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και Α’ – Β’ Δημοτικού
 • Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο Γραπτό Λόγο των μαθητών Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού
 • Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής ηλικίας
 • Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών Μνήμης στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό
 • Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης Διαταραχών της διαδικασίας της Μάθησης και της Κατηγοριοποίησης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
 • Εργαλείο Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής παιδιών Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας
 • Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς
 • Τεστ Ανάγνωσης (Τεστ – Α)
 • Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Επιτελικών Λειτουργιών στις Α’– Ε΄ τάξεις του Δημοτικού
 • Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης της Προσοχής και της Συγκέντρωσης στις Α’ – Ε’ τάξεις του Δημοτικού
 • Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Β’ – Δ’
 • Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών (ΛΑΜΔΑ) τάξεις Ε’ Δημοτικού – Β’ Γυμνασίου
 • Τεστ Διερεύνησης Επαγγελματικών αξιών (PRYOR)
 • Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης
 • RAVEN’S EDUCATIONAL CPM/CVS (Raven, J. C. et al., 2008)
 • Developmental Test of Visual Perception, Second Edition (DTVP-2), (Second Edition, Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, Judith K. Voress, 1993)
 • Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI) ( Keith E. Beery, PhD and Norman A. Buktenica, et al., 2010)
 • Διαπολιτισμικό ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης για παιδιά (Battle, 1981)
 • Ερωτηματολόγιο Ψυχικής Διαταραχής (για γονείς) (Rutter, Tizard & Whitmore, 1970)
 • Ερωτηματολόγιο Ψυχικής Διαταραχής (για δασκάλους) (Rutter, Tizard & Whitmore, 1970)
 • Τροποποιημένο ερωτηματολόγιο υπευθυνότητας της νοητικής επίδοσης (Ringelheim, Bialer & Morrissev, 1970)
 • Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (παιδιά ηλικίας 6-18 χρόνων) (Achenbach)
 • Ερωτηματολόγιο για εφήβους ηλικίας 11-18 χρονών (Achenbach)
 • Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ- IV Ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς (Κλίμακα ADHD-IV των DuPaul, Power, Anastopoulos, & Reid, 1998) Α. Καλατζή- Αζίζι, Κ. Αγγελή, Γ. Ευσταθίου
 • Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών (ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων) (Παρασκευή Αγαπητού, εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής και Αργυρίου Μπίρη, ψυχολόγος)
 • Πρώιμη Ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών (ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών νηπιαγωγείων) (Παρασκευή Αγαπητού, εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής και Αργυρίου Μπίρη, ψυχολόγος)
 • Ανίχνευση διαταραχών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων) (Παρασκευή Αγαπητού, εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής και Αργυρίου Μπίρη, ψυχολόγος)
 • Έντυπα Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους Εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου (ΚΕΔΔΥ)
 • Ερωτηματολόγιο γονεικής συμπεριφοράς
 • Sensory Profile Caregiver Questionnaire (Winnie Dunn)
 • Ψυχομετρικό Κριτήριο Πρώιμης Μαθηματικής Επάρκειας της Ουτρέχτης (για παιδιά ηλικίας 4.00-7.05) (Johannes E.H. van Luit, Bernadette A.M. van de Rijt, Alber H. Pennings) ( Προσαρμογή-στάθμιση Γιώργος Μπάρμπας)
 • Δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου, Ελληνική έκδοση του Word Finding Vocabulary Test (Renfrew, 1995), Ι. Βογινδρούκας, Αθανάσιος Χρ. Πρωτόπαπας, Γεώργιος Σιδερίδης, 2009
 • Εικόνες δράσης:Δοκιμασία πληροφορικής και γραμματικής επάρκειας (Βογινδρούκας Ι., Σταυρακάκη Σ., Πρωτόπαπας Α., 2011).

Η πρώτη επίσκεψη προκειμένου οι γονείς να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πραγματοποιείται η αξιολόγηση καθώς και να μας γνωρίσουν είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δείτε την Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου μας

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ  ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

πεδυ