ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 3


Τι είναι Εργοθεραπεία;

H εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που αφορά την ανάπτυξη, βελτίωση και διατήρηση, των δεξιοτήτων των νηπίων και των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ώστε να μπορούν ανταποκρίνονται με τρόπο που να αντιστοιχεί στην χρονολογική τους ηλικία.

Πως βοηθά η Εργοθεραπεία;

Στα πλαίσια αυτά, δίνει μεγάλη έμφαση στην σωστή καθοδήγηση των οικογενειών προτείνοντάς τους εναλλακτικούς τρόπους με στόχο την καλύτερη οργάνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών, στα πλαίσια της καθημερινής τους ρουτίνας. Αυτή η ρουτίνα περιλαμβάνει το παιχνίδι, τον ελεύθερο χρόνο, τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής, την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Απώτερος στόχος όλης αυτής της παρέμβασης είναι η ομαλή ένταξη του παιδιού σε όλα τα περιβάλλοντα και η σωστή αλληλεπίδραση του με τους συνομιλίκους του.

Πως εργάζεται ο Εργοθεραπευτής;

Ο εργοθεραπευτής μέσω των γνώσεων του αλλά και σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα βοηθάει τα παιδιά με γνωστικές, κινητικές και επικοινωνιακές δυσκολίες. Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης εστιάζει στην βελτίωση και ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Συγκεκριμένα, ο εργοθεραπευτής προάγει τις κινητικοαισθητικές λειτουργίες και δεξιότητες, αναπτύσσει την κινητική και αισθητηριακή ανάπτυξη, ενδυναμώνει το μυοσκελετικό σύστημα και καθιστά το παιδί ικανό για την ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή του. Επίσης στοχεύει στην καλή και οργανωμένη λειτουργία του περιβάλλοντος του, ως σύνολο γύρω από το παιδί. Έτσι η πρώιμη εργοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να θεωρηθεί σαν μια ομπρέλα η οποία καλύπτει όλο το εύρος ανάπτυξης της παιδικής ηλικίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ποιους τομείς βοηθάει η Παιδιατρική Εργοθεραπεία;

Συγκεκριμένα η παιδιατρική εργοθεραπεία επικεμτρώνεται, στοχεύει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν βασικούς άξονες της τυπικής φυσιολογικής ανάπτυξης ενός παιδιού:

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ

 • Είναι πίσω σε στάδια της κινητικής εξέλιξης.
 • Παρουσιάζουν αδεξιότητα σε δραστηριότητες αδρής κίνησης.
 • Έχουν πρόβλημα ισορροπιστικά προβλήματα και δυσκολίες στασικού ελέγχου.
 • Παρουσιάζουν εύκολη κόπωση
 • Δεν εμφανίζουν καλά πρότυπα στάσης σώματος.
 • Υπολύπονται σε λεπτές κινήσεις
 • Δεν μπορούν να γράφουν, να σχηματίζουν γράμματα ή να τα βάζουν σε σειρλα μέσα λέξεις ή προτάσεις.

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ:

 • Αντιδρούν σε απτικά ερεθίσματα.
 • Αποφεύγουν με διάφορους τρόπους δραστηριότητες καθημερινής περιποίησης.
 • Δεν συμμετέχουν σε παιχνίδια που απαιτούν έντονη κινητική δραστηριοποίηση.
 • Αντιδρούν έντονα σε ήχους.

 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ:

 • Δεν συγκεντρώνονται.
 • Έχουν δυσκολία να μείνουν σε μία θέση και εμφανίζουν έντονη κινητικότητα και υπερκινητικότητα.

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ:

 • Αργούν να αναπτύξουν δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας και αυτονομίας.
 • Έχουν προβλήματα με την αυτόνομη διατροφή.

Μέσα από την κατανόηση του βαθμού των δυσκολιών και της αδυναμίας της ανάπτυξης του παιδιού, καθώς επίσης και την κατανόηση του βαθμού ικανότητας ενός παιδιού να μαθαίνει νέες δεξιότητες, οι εργοθεραπευτές προγραμματίζουν παρεμβάσεις οι οποίες προωθούν την υγιή ανάπτυξη, διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται και αλλάζουν το περιβάλλον του παιδιού με στόχο να αποτραπεί η γενίκευση της δυσκολίας αλλά και να ενισχυθεί η συμμετοχή του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.

 

Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος του εργοθεραπευτή είναι :

 • Να αξιολογεί και να παρεμβαίνει με βάση τις ανάγκες του παιδιού, σε άμεση συνεργασία με την οικογένεια.
 • Να στοχεύει στην εξέλιξη, βελτίωση, στήριξη και διατήρηση δεξιοτήτων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, στο παιχνίδι ή την διασκέδαση.
 • Να προωθεί, να εξελίσσει και να αποκαθιστά αισθητικοκινητικά, γνωστικά και ψυχοκοινωνικά στοιχεία του παιδιού.
 • Να διδάσκει το παιδί και την οικογένεια στην απαραίτητη κάθε φορά μορφή παρέμβασης.
 • Να συνεργάζεται με την ομάδα αποκατάστασης ώστε να παρέχεται μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική παρέμβαση για το παιδί.

 

¨Όσο αφορά το προσχολικό πλαίσιο, οι εργοθεραπευτές αναλαμβάνουν να βοηθήσουν στην επίτευξη των αναπτυξιακών και μαθησιακών αποτελεσμάτων των παιδιών διευκολύνοντας την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, την κινητική ανάπτυξη, τις δεξιότητες αυτορρύθμισης, τις μαθησιακές δεξιότητες, την ικανότητα προσαρμογής και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτό-φροντίδας. Οι εργοθεραπευτές είναι εξειδικευμένοι να ενισχύουν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα δραστηριοτήτων βοηθώντας στον σχεδιασμό και την οργάνωση τους, αλλάζοντας ή προσαρμόζοντας τις δραστηριότητες, όπου αυτό χρειάζεται. Θέτουν επιθυμητούς στόχους και αποφασίζουν τις υπηρεσίες, την υποστήριξη, τις τροποποιήσεις ή τις απαιτούμενες προσαρμογές που χρειάζονται, για να πετύχουν οι στόχοι, πάντα σε συνεργασία με γιατρούς, λογοθεραπευτές και ψυχολόγους μέσα στην διεπιστημονική ομάδα.

 

Η εργοθεραπεία ασχολείται με παιδιά που εμφανίζουν:

 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Γνωστική ανεπάρκεια
 • Ψυχοκοινωνική δυσλειτουργία
 • Νοητική υστέρηση
 • Εξελικτικές ή μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά
 • Άλλες διαταραχές ή καταστάσεις

Μπραιμιώτη Ελένη Εργοθεραπεύτρια

ΜΠΡΑΪΜΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Σας άρεσε το άρθρο μας; Αφήστε το σχόλιο σας παρακάτω και η ομάδα μας θα σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Θέλετε να λαμβάνετε τα νέα άρθρα που συντάσσει η επιστημονική μας ομάδα; Γραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο – newsletter. 

Η ομάδα του “Ψυχ…Αγωγείν”, (οι ψυχολόγοι, η λογοθεραπεύτρια, η εργοθεραπεύτρια και η ειδική παιδαγωγός) είναι διαθέσιμοι στο να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες σας παρέχοντας το πρώτο ραντεβού ΔΩΡΕΑΝ και να συζητήσουμε τυχόν απορίες σας. Για περαιτέρω διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο στα τηλέφωνα
επικοινωνίας ή να μας επισκεφτείτε στο χώρο μας στη Λ.Βουλιαγμένης 261. Άγιος Δημήτριος (πλησίον μετρό Δάφνης).

 


Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

3 σκέψεις για “ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ