Χαραλάμπους Μαρία | Λογοθεραπεύτρια – Ειδ. Παιδαγωγός


H Χαραλάμπους Μαρία  είναι απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας ΑΕΙ Πατρών και του τμήματος Φιλολογίας ΑΕΙ Πατρών, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία. Τον Σεπτέμβριο 2021 ξεκίνησε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας – Πατρών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η πτυχιακή της εργασία με τίτλο «Διερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ασθενών με άνοια» έλαβε το βραβείο για την 1η θέση Προπτυχιακής Προφορικής Ανακοίνωσης του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Λογοθεραπείας που διεξήχθη από τον Σύλλογο Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) , 8-10/11/2019 , στην Πάτρα.

Είναι πιστοποιημένη χορηγήτρια των σταθμισμένων διαγνωστικών  ψυχομετρικών εργαλείων « ΑΘΗΝΑ»  και «ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ». Κάποιες από τις μεθόδους στις οποίες έχει εκπαιδευτεί είναι  η βασική κατάρτιση στο Σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων «PECS» και η μέθοδος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ- SOCIAL STORIES» , τα «Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού» και η ORAL PLACEMENT THERAPY για την μυολειτουργική αποκατάσταση του στόματος. Τέλος έχει εκπαιδευτεί στο Messy, Sensory and Clay Play, δηλαδή το αισθητηριακό παιχνίδι ως μέσο ανάπτυξης , σύνδεσης και θεραπείας.

Ενδεικτικά κάποια από τα προγράμματα εξειδικευμένης επιμόρφωσης τα οποία έχει παρακολουθήσει είναι «Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Ανίχνευση, Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, «Εκπαίδευση στην Τέχνη της Αφήγησης», «Το Παραμύθι ως Εργαλείο για παιδιά με δυσκολία στο Λόγο και την Επικοινωνία», «Διαταραχές Γραφοκινητικής Επίδοσης (Δυσγραφία) – Αξιολόγηση και Τεχνικές Παρέμβασης», «Μαθησιακές Δυσκολίες και Δεξιότητες Συμβουλευτικής για Ειδικούς και Εκπαιδευτικούς», «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα : Διδακτική στην κατασκευή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης δυσκολιών μάθησης βασισμένο στο ΑθηναΤεστ», «Παιδαγωγική : Eκτίμηση Μαθησιακών Αναγκών και Συμβουλευτική», «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανεξάρτητης Διαβίωσης σε Μαθητές με Ειδικές Ανάγκες», «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» .

Από τον Απρίλιο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο 2021 αποτέλεσε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ιδιωτικού Κέντρου Λόγου και Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα πραγματοποιώντας συνεδρίες Λογοθεραπείας και Ειδικής Διαπαιδαγώγησης . Έχει ασχοληθεί κλινικά με  εφήβους και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Κύριο μέλημά της είναι η συνεχής επιστημονική κατάρτιση πάνω στο αντικείμενο της Λογοθεραπείας και της Ειδικής Αγωγής γενικότερα. Συμβαδίζοντας  με τις σύγχρονες τάσεις, καθώς και τη χρήση τεχνικών και μεθόδων που είναι κλινικά τεκμηριωμένες και αποδεκτές από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα στοχεύει  στη διατήρηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών .

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας:

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα Λογοθεραπείας