Λιούμπα Φένια | Λογοθεραπεύτρια


Η Φένια Λιούµπα είναι απόφοιτη του τµήµατος Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου. Η κλινική της άσκηση έχει πραγµατοποιηθεί σε νηπιαγωγείο, σε Ειδικό δηµοτικό σχολείο , σε κέντρο αποκατάστασης παιδιών ΑµεΑ καθώς και σε δηµοτική δοµή Ηµερήσιας φιλοξενίας ΑµεΑ παρέχοντας ατοµικές συνεδρίες λογοθεραπείας. Στα χρόνια εργασίας της έχει ασχοληθεί µε αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, απραξία λόγου, Καθυστέρηση
οµιλίας, αναπτυξιακές διαταραχές, µαθησιακές δυσκολίες και ειδική γλωσσική διαταραχή (SLI ) όπως επίσης και µε προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης σε παιδικό σταθµό. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεµιναρίων όπως Αντιµετώπιση Αρθρωτικών και Φωνολογικών Διαταραχών, Αναπτυξιακό και Θεραπευτικό παιχνίδι ,Άτυπα εργαλεία αξιολόγησης για παιδιά και ενήλικες .Έχει εξειδικευτεί στην ειδική αγωγή στο πρόγραµµα εξειδίκευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και έχει λάβει πιστοποίηση σε εναλλακτικά συστήµατα επικοινωνίας (PECS, MAKATON) και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ( TEACCH, ABA, Kοινωνικές Ιστορίες ) για παιδιά µε διαταραχές στο Φάσµα του αυτισµού. Τέλος συνεχίζει να επιµορφώνεται έως και σήµερα καθώς εποπτεύεται και κλινικά.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας: 

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα Λογοθεραπείας