Άννα Πολυχρονοπούλου | Λογοθεραπεύτρια


Λογοθεραπεύτρια - Άννα Πολυχρονοπούλου

Η Άννα Πολυχρονοπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου. Η κλινική της άσκηση έχει πραγματοποιηθεί σε κέντρο λογοθεραπείας καθώς και σε δημοτικές κοινότητες ως εθελόντρια. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και έχει λάβει πιστοποίηση στη μέθοδο δομημένης εκπαίδευσης TEACCH, στη μέθοδο MAKATON,  στο σύστημα Επικοινωνίας μέσω Ανταλλαγής Εικόνων PECS, καθώς επίσης και στη μέθοδο Εντατικής Αλληλεπίδρασης ΄΄Intensive΄΄.  Επιπλέον, έχει πιστοποίηση του σεμιναρίου ΄΄Κοινωνικές Ιστορίες΄΄ και στη μέθοδο ΄΄PALIN PARENT CHILD INTERACTION THERAPY – PALIN PCI΄΄ που ειδικεύεται στον τραυλισμό. Τέλος, διαθέτει πιστοποίηση στο Workshop με τίτλο ΄΄Oral Placement Therapy΄΄ που ειδικεύεται σε καινοτόμες  απτικές/αισθητηριακές προσεγγίσεις και τεχνικές για την εκπαίδευση των μυών και την αποτελεσματική μετάβαση στην παράγωγη του λόγου

 

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας: 

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα Λογοθεραπείας