Ομάδα Συναισθηματικής Ανάπτυξης


Το Κέντρο μας δημιουργεί εβδομαδιαία τμήματα δημιουργικής απασχόλησης με θέμα: «Ομάδα Συναισθηματικής Ανάπτυξης”.

Tο τμήμα αφορά παιδιά προσχολικής  (2 ετών-5 ετών) και σχολικής ηλικίας (6-12 ετών). Τα τμήματα διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Το πρόγραμμα θα αναρτηθεί το Σεπτέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ στα τηλέφωνα: 211/2143682 και 697/5759217.

Για ποιο λόγο τα παιδιά χρειάζεται να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα;

Η παιδική ηλικία είναι η περίοδος κατά την οποία, πέρα από τις σημαντικές κατακτήσεις στη γνωστική τους ανάπτυξη αλλά και σε συνάρτηση με αυτές, τα παιδιά θεμελιώνουν την αυτοαντίληψή τους, αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και εξοικειώνονται με κοινωνικές και πολιτισμικές προσδοκίες σχετικά με τη συμπεριφορά τους.

Τι πετυχαίνουν με την συμμετοχή τους;

Τα παιδιά σταδιακά αναγνωρίζουν και  κατανοούν  τα συναισθήματά τους αλλά και τα συναισθήματα των άλλων. Επίσης,  μαθαίνουν  να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα, τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους με τρόπους αφενός επιβοηθητικούς για τον ίδιο τους τον εαυτό και αφετέρου κοινωνικά αποδεκτούς. Κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μπορούν να δουλευτούν καλύτερα στο πλαίσιο ομάδας.

Στις θεραπευτικές ομάδες ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν είναι μικρός (4-5 παιδιά) και συνήθως αφορά δυσκολίες που εστιάζονται στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με άλλα παιδιά ή ενήλικες.  

Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας;

Οι ομάδες με παιδιά έχουν διττό στόχο:

 1. Επιδιώκουν την αλλαγή συμπεριφορών και αντιδράσεων, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά να αποκτήσουν νέους τρόπους σκέψης και αντιμετώπισης των καθημερινών καταστάσεων.
 2. Δρουν στον τομέα της πρόληψης, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά να αποκτήσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για να αντεπεξέρχονται σε μελλοντικές προκλήσεις.  

Ποια είναι η μέθοδος;

Κύριο εργαλείο αποτελεί το παιχνίδι και η δημιουργική έκφραση, όπως και στις ατομικές παρεμβάσεις, αλλά χρησιμοποιούνται και δραστηριότητες οργανωμένες από τις θεραπεύτριες όπως η χρήση μιας ιστορίας, ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων κα.

Οι ομάδες συνήθως διαρκούν 2 ώρες εβδομαδιαίως ή ανά 15 μέρες και τα παιδιά που συμμετέχουν παραμένουν σταθερά. 

Οι υπεύθυνες θεραπεύτριες κάθε ομάδας είναι δύο και μπορεί να ποικίλουν ως προς την ιδιότητα ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας (π.χ. λογοθεραπεύτρια-παιδοψυχολόγος). 

 

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

 

 1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 2. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 3. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
 5. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7. ΤΕΣΤ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

 

 1. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 2. ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
 4. ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

 

 1. ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
 2. ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ…ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
 3. ΟΜΑΔΕΣ ΕΦΗΒΩΝ
 4. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 5. MESSY PLAY ΚΑΙ ΛΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΦΟΒΑ
 6. ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ