Παπασούλη Αναστασία – Ψυχολόγος


Η Παπασούλη Αναστασία είναι απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως  επαγγέλματος ψυχολόγου. Έχει ειδικευτεί στη Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεία στο Κέντρο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων, κατέχοντας τον τίτλο της οικογενειακής θεραπεύτριας. Παράλληλα  έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια  για την ειδική αγωγή και θέματα που αφορούν το παιδί και την οικογένεια.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα, όπου πραγματοποιούσε θεραπευτικές συνεδρίες με παιδιά και εφήβους, καθώς καιστην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ανάπηρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), με αντικείμενο τη διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων σε μαθητές με αναπηρία. Ακόμα έχει προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της, ως σύμβουλος, σε κοινωνικούς φορείς, όπως ο σύλλογος ΓΟΝ.ΙΣ (Γονεϊκή Ισότητα για το Παιδί) και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Livewithoutbulling» του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού.

Σήμερα διατηρεί ιδιωτικό γραφείο, όπου δουλεύει ψυχοθεραπευτικά με ενήλικες, καθώς και με παιδιά και εφήβους.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας:

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα  Παιδοψυχολογικής υποστήριξης