Πασβούρης Ραφαήλ – Λογοθεραπευτής


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Πασβούρης Ραφαήλ είναι λογοθεραπευτής, απόφοιτος του τμήματος λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως λογοθεραπευτή. Στα πλαίσια των σπουδών του έχει πραγματοποιήσει την κλινική του άσκηση σε διάφορα πλαίσια, όπως το κέντρο ψυχικής υγείας, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και σε δημοτικό σχολείο. Ακόμη έχει εργαστεί σε δομές υποστήριξης και αξιολόγησης σε φορείς του δημόσιου  αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και ημερίδες για το τραυλισμό, τις στοματοπροσωπικες δυσκολίες και τη μυολειτουργική αποκατάσταση, τις διαταραχές άρθρωσης και φώνησης.  Έπειτα την περίοδο που εργάστηκε, κλίθηκε να αξιολογήσει και υποστηρίξει παιδιά και έφηβους με διάφορες διαταραχές που επηρεάζουν την  επικοινωνία και κατ επέκταση τη προσωπική και κοινωνική ζωή. Τέλος, επιθυμία και στόχος αποτελει η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση στους  τομείς  της αξιολόγησης και της  λογοθεραπευτικής παρέμβασης.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας: 

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα Λογοθεραπείας