ΤΕΣΤ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ


διαγνωση μαθησιακων δυσκολιων

ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

4-12 ετών

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Βραχεία χορήγηση: 90 λεπτά

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟΥΝ

Ειδικοί θεραπευτές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει επάρκεια χορήγησης

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Πλήρης χορήγηση του τεστ
 • Αξιολόγηση
 • Έκδοση αποτελεσμάτων
 • Ενημέρωση γονέων

Τι είναι το ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ;

Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε ειδικώς για να εντοπιστούν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες ν’ ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Είναι ένα πολυθεματικό τεστ ενδο-ατομικής αξιολόγησης το οποίο:

 • μας δίνει μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού σε καίριους τομείς της ανάπτυξης
 • εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και οι οποίες ενδεχομένως να παρεμποδίζουν το παιδί ν’ ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου και να χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικό-θεραπευτικής παρέμβασης.

Τι ελέγχει;

Είναι μια δέσμη από επιμέρους διαγνωστικές δοκιμασίες, δεκατέσσερις (14) κύριες και μία (1) συμπληρωματική, οι οποίες αξιολογούν ένα ευρύτατο φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών.

Αυτές οι κλίμακες σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά για ν’ ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου. Αξιολογούν το επίπεδο και τo ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε διάφορους τομείς, όπως είναι:

 • η νοητική ικανότητα,
 • η άμεση μνήμη ακολουθιών,
 • η ολοκλήρωση παραστάσεων,
 • η γραφοφωνολογική ενημερότητα 
 • η νεύρο-ψυχολογική ωριμότητα (οπτικοκινητικός συντονισμός, πλευρίωση και  προσανατολισμός του σώματος).

Τα εξεταστικά αποτελέσματα του Αθηνά Τεστ δίνουν ένα αναλυτικό-διαγνωστικό προφίλ του παιδιού, το οποίο δείχνει περιοχές ανάπτυξης που είναι ελλειμματικές και που ενδεχομένως μπορούν να ενοχοποιηθούν για τις παρούσες ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής του παιδιού στο σχολείο.

Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικώς, για να χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και νηπιαγωγούς, με τα παιδιά της τάξης τους, για να έχουν, για το καθένα, μια ορθολογικά οργανωμένη και συστηματική περιγραφή του επιπέδου και ρυθμού ανάπτυξης του παιδιού σε κρίσιμους για τη σχολική μάθηση τομείς ανάπτυξης.

 

Δείτε περισσότερα για τις Υπηρεσίες μας