Τσίλη Μαρία | Σχολική Ψυχολόγος – Ειδ. Οικογενειακή Θεραπεύτρια


Η Μαρία Τσίλη είναι απόφοιτη του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» με ειδίκευση στη «Σχολική Ψυχολογία». Συνεχίζει την επιμόρφωση της στον τομέα της ψυχοθεραπείας και ειδικεύεται στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και Οικογενειακή Θεραπεία στο Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υπαρξιακής Συστημικής Κατεύθυνσης.

Εργάζεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχοντας συμβουλευτική σε γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές, συνθέτοντας εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης κατάλληλα διαμορφωμένο για τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες του παιδιού. Παράλληλα με τις σπουδές της παρακολούθησε πλήθος σεμιναρίων σε πιστοποιημένο κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής εστιάζοντας σε πρακτικές εφαρμογές στη διαχείριση του πένθους, του έντονου άγχους και της κρίσης πανικού και την επίδραση των συναισθημάτων στο ανθρώπινο σώμα. Στο σήμερα, παρακολουθεί το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, «Πρόγραμμα Προαγωγή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων».

Έχοντας ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές της εργαζόταν εθελοντικά στη ΜΚΟ «ΉΛΙΑΧΤΙΔΑ». Στο πλαίσιο της εργασίας της, δημιούργησε και συντόνισε μια διαπολιτισμική ομάδα παιδιών προσφύγων και κατοίκων της περιοχής με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και φιλικών δεσμών.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας:

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα  Παιδοψυχολογικής υποστήριξης