Κυριαζή Σταυρούλα | Λογοθεραπεύτρια


Η Σταυρούλα Κυριαζή είναι απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και είναι κάτοχος MSc στις Διαταραχές Φώνησης του Trinity College Dublin στο Δουβλίνο. Εργάζεται ως λογοθεραπεύτρια τα τελευταία 5 χρόνια. Η κλινική της άσκηση έγινε σε δημοτικό σχολείο, Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και σε νοσοκομείο. Έκανε την πρακτική της άσκηση σε κέντρα ειδικών θεραπειών της Αθήνας και της Πάρου. Μετά το πέρας των σπουδών της, άρχισε να εργάζεται σε κέντρα θεραπειών της Αθήνας, καθώς και ως παράλληλη στήριξη-συνοδός σε παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) νηπιαγωγείου και δημοτικού, το οποίο κάνει έως και σήμερα. Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Λογοθεραπευτών/Λογοπεδικών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) και από την αρχή της καριέρας της επιμορφώνεται συνεχώς σε νέες θεραπευτικές μεθόδους. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τις ΔΑΦ, όπως την μέθοδο «Εντατική Αλληλεπίδραση», την τεχνική «Κοινωνικές Ιστορίες», το σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων (PECS) και τη μέθοδο δομημένης εκπαίδευσης «TEACCH». Επίσης, έχει εκπαιδευτεί στην τεχνική «SIMATA», η οποία αποτελεί εργαλείο στη θεραπεία της Λεκτικής Δυσπραξίας, στο πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ, στην αξιολόγηση και θεραπεία της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (SLI) και σε επιμορφωτικά σεμινάρια για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη ΔΕΠ-Υ. Ακόμα, έχει πιστοποίηση παρακολούθησης της μεθόδου «Feeding Therapy» και έχει λάβει μέρος σε νέες μεθόδους αντιμετώπισης των Διαταραχών Φώνησης. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια λογοθεραπείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας:

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα Λογοθεραπείας