Περπινιώτη Ναταλία-Αναπτυξιακή Ψυχολόγος MSc


H Nαταλία Περπινιώτη είναι απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου. Το 2018 ξεκίνησε την εκπαίδευσή της πάνω στην Ψυχοδυναμική Κλινική Πρακτική. Το 2019 εισήχθη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» του τμήματος Ιατρικής του Ελληνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της έχει εργαστεί σε δημόσιους φορείς, νοσοκομεία και σχολεία αλλά και σχολεία του εξωτερικού, σε προγράμματα πρόληψης, συμβουλευτικής και παρέμβασης. Έχει συνεργαστεί εθελοντικά με το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Κέντρο Υποστήριξης Νέωn της «Άρσις» και με ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής σε εφήβους και ενήλικες. Στα χρόνια αυτά έχει παρακολουθήσει και συνεχίζει να παρακολουθεί σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο μας:

Ψυχολογική στήριξη παιδιών και εφήβων
Συμβουλευτική γονέων
Ατομική Ψυχοθεραπεία ενηλίκων
Αξιολόγηση -Διαγνωστικά εργαλεία

Διαβάστε άρθρα που έχει συντάξει η επιστημονική μας ομάδα για θέματα  Παιδοψυχολογικής υποστήριξης